Pracownia

O mnie

Przygodę z ceramiką rozpoczęłam w 2001 roku w pracowni artysty - plastyka Łukasza Rogińskiego. Tam też zetknęłam się z mistrzem garncarstwa Arturem Włodarczykiem.

W roku 2003 ukończyłam Kurs Ceramiki I i II Stopnia w ramach cyklu „Rękodzieło artystyczne w dydaktyce i terapii zajęciowej” w pracowni pani Grażyny Jackowskiej.

W ciągu kolejnych lat pracowałam w charakterze instruktora terapii zajęciowej w Fundacji „Sprawni Inaczej” (ceramika) i w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Tratwa” (pracownia papieru czerpanego).

Od 2002 do 2010 roku współpracowałam z Sopockim Stowarzyszeniem Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” prowadząc cykliczne zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży, współprowadząc zajęcia terapii pedagogicznej i uczestnicząc w wielu piknikach i festynach na rzecz społeczności Sopotu. Wynikiem prowadzonych zajęć była wystawa prac pod tytułem „Glinianej Gromadki Wesołe Przypadki” zorganizowana w 2007 r. przez Stowarzyszenie we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu.

Obecnie prowadzę własną pracownię w centrum Gdyni, gdzie wytwarzam przedmioty ceramiki użytkowej i prowadzę zajęcia dla dorosłych i dzieci.


Poniższe zdjęcia, autorstwa pana Jarosława Osińskiego, stanowią część wystawy pod tytułem „Glinianej Gromadki Wesołe Przypadki”. Prace zamieszczone na zdjęciach powstały na zajęciach ceramicznych prowadzonych przeze mnie dla Sopockiego Stowarzyszenie Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Meander” w ramach Grandklubu dla dzieci i młodzieży „Meander”.

Copyright © Gdynia 2024 by Urszula Pietrzak, e-mail: pracowniagarncarska@wp.pl